เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
ส่งมอบพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลภูจองนายอย [10 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
เตรียมสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ณ วัดหนองหลวง บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ 17 [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจัดเตรียมที่นอนและเครื่องนอน เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
"กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564" [26 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย [11 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานและ ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) [7 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รวมภาพกิจกรรมเทศบาล (57 ภาพ) [30 มีนาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการประกวดผลงานของหนู (52 ภาพ) [28 มีนาคม 2562]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย