เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (8 ภาพ) [12 เมษายน 2565]
ส่งมอบพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลภูจองนายอย [10 พฤศจิกายน 2564]
เตรียมสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ณ วัดหนองหลวง บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ 17 [30 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมจัดเตรียมที่นอนและเครื่องนอน เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) [23 กรกฎาคม 2564]
ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน [8 มิถุนายน 2564]
"กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564" [26 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [12 พฤษภาคม 2564]
ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย [11 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานและ ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) [7 พฤษภาคม 2564]
รวมภาพกิจกรรมเทศบาล (57 ภาพ) [30 มีนาคม 2562]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย