เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 9 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 11 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ภูจอง 1 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ 2 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดใหญ่อินทราราม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ ๔ บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้งเรือง ๑๒ บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน ๖ เชื่อมซอยคำโทน ๘ บ้านคำโทน หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รอบหนองหลวง บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง 2 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง 6 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง 8 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง 4 , 6 และ12 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางเมือง – บ้านตูม บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางเมือง หมู่ 11 – บ้านตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซ.หนองหว้า บ.ท่าก่อ ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซ.วัดป่านครแสนเมือง บ.ท่าก่อ ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย