messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๙-๒๘ ซอยโคกใหญ่ ๑๓ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภู จองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๙-๒๘ ซอยโคก ใหญ่ ๑๓ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 21061
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 21333
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
แบบแปลนโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 107
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ119-10 จากสาย ถนน 2248 ถึงสาย บ้านแก้งขี้เหล็ก บ้าน แก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 282
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 9 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 229
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 11 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 253
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ภูจอง 1 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 275
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ 2 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 251
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดใหญ่อินทราราม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ ๔ บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 231
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้งเรือง ๑๒ บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน ๖ เชื่อมซอยคำโทน ๘ บ้านคำโทน หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รอบหนองหลวง บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 213
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 222
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย