เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
account_box กองช่าง
นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอภิญญา ภูดานุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอภิญญา ภูดานุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ พรมกสิกร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอดิศักดิ์ พรมกสิกร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุวรรณ ดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวรรณ ดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิเชษฐ์ วัลภา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอภิเชษฐ์ วัลภา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวิชา ทองหมู่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวิชา ทองหมู่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย