เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอภิญญา ภูดานุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ พรมกสิกร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุวรรณ ดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิเชษฐ์ วัลภา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวิชา ทองหมู่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย