messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ฝ่ายสภา
นายพงษ์ สารเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-2123848
นายวันดี พลพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
โทร : 062-9057865
นายสุพจน์ เลิศขามป้อม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 092-4873706
นายสมนึก เหมราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
โทร : 087-6483255
นายอุทัย สีสะโล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
โทร : 086-8680913
นายสำรอง พัฒนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
โทร : 086-8706208
นายใหน้ วันเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
โทร : 085-7773256
นายสมชาย สุทนัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
โทร : 098-0045570
นายนา วันคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
โทร : 094-3434474
นายณัฐภูมิ จันธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
โทร : 062-7465046
นายสมพร ทันเต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
โทร : 098-6299403
นายพร อินทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
โทร : 092-4873706

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย