messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ั่ัเืเื
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ เทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ เทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ เทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
find_in_page ประกาศ เทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ เทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 269
แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 199
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 183
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 167
เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 215
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย