เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย