เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file คู่มือประกาศประมวล จริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file เพิ่มเติม การส่งวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file เพิ่มเติมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย