เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชำชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก งานสารบรรณ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย