เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
description ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ส่วนที่ ๑ บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file 3.สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน้าปก) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนการดำเนินการปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย