เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 11 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 9 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ 2 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ภูจอง 1 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านดงขวาง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file TOR โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ทต.ภูจองนานยอย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.ภูจองนานยอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file ปร.6-ปร.5-ปร.4-โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายทางซอยไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133× เทศบาลตำบลภูจองนายอย