messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19283
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๙-๒๘ ซอยโคก ใหญ่ ๑๓ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18455
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๙-๒๘ ซอยโคกใหญ่ ๑๓ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภู จองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview270
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านดงขวาง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
TOR โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview319
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310
โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ทต.ภูจองนานยอย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview398
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview321
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.ภูจองนานยอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
ปร.6-ปร.5-ปร.4-โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview211

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย