เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 11 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 9 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ 2 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ภูจอง 1 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านดงขวาง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file TOR โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ทต.ภูจองนานยอย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.ภูจองนานยอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ปร.6-ปร.5-ปร.4-โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายทางซอยไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย