เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายยม พิเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 094-3836650
นายยม พิเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 094-3836650
นายมาตร ปัตตัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 065-7622892
นายมาตร ปัตตัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 065-7622892
นายรังสันต์ พละศักดิ์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 085-7686358
นายรังสันต์ พละศักดิ์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 085-7686358
นายผา คำพูน
ที่ปรึกษาเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 088-1360682
นายผา คำพูน
ที่ปรึกษาเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 088-1360682
account_box หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางอ่อนศรี กติยะกาล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 1
โทร : 088-1268379
นางอ่อนศรี กติยะกาล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 1
โทร : 088-1268379
นางธันยธรณ์ พิเดช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 2
โทร : 080-8629730
นางธันยธรณ์ พิเดช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 2
โทร : 080-8629730
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 3
โทร : 088-2316703
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 3
โทร : 088-2316703
นางลุนนี โสภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 4
โทร : 099-2968689
นางลุนนี โสภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 4
โทร : 099-2968689
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 5
โทร : 092-1689317
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 5
โทร : 092-1689317
นางจิรวดี ทันวิมา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 6
โทร : 081-5934665
นางจิรวดี ทันวิมา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 6
โทร : 081-5934665
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย