ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬาตามโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง