ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก แบบ7 ลิ้นชัก พร้อมกระจกปูโต๊ะ พร้อมเก้าอี้แบบปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง