ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 480-61-016 กองการศึกษา เทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง