ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนดิน ซอยไร่ภูจอง 8 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลภูจองนายอยกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง