ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 068-63-001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง