ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบไฟไซเรน รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 6406 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง