ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดประจำสำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ 454-57-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง