ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖4-๐7๑ กองการศึกษา เทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง