ชื่อเรื่อง : ซื้อหินคลุก จำนวน 120 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง