ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนสมเด็กพระราชชนนี - ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเรือง บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง