ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 8 เชื่อมซอยนาจะหลวย 10 บ้านนาจะหลวย หมู่ 1 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง