ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง