ชื่อเรื่อง : ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09 .00 น. นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : 7nm6zhxThu113723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XFRYqTNThu113746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ODYIiJqThu113746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TJUGyiaThu113746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rCQFLLZThu113746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้