ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : MK64YJCFri41757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้