เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
insert_drive_file นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย เห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo นโยบายการสร้างวัฒนาธรรมองค์กร เสริมสร้างวินัย งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด “NO GIFT POLICY” ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือผ่านสื่อออนไลน์แทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file นายจำเริญ คำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย มีนโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY” เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย