เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562– 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลภุจองนายอย ที่ 640/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย