messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562– 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
คำสั่งเทศบาลตำบลภุจองนายอย ที่ 640/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย